Mittauksen ja testauksen merkitys

Miksi testata ja mitata?Sykevälivaihtelu

Fyysisien kunnon testaus on tärkeä tekijä suunnitelmallisessa harjoittelussa. Fyysisen kunnon määritelmiä on useita. Urheilijalle hyvä fyysinen kunto tarkoittaa sitä, että hän pystyy suoriutumaan kilpailu- suorituksesta onnistuneesti. Harjoituskuormituksen ja palautumisen mittaus ja seuranta mahdollistaa kohdennetun yksilöllisen valmentamisen.

Palautumisen ymmärtäminen, milloin sitä esiintyy ja onko sitä riittävästi?

Kokonaiskuormituksen mittauksella saadaan tietoa urheilijalle, mitkä vapaa-ajan aktiviteetit auttavat palautumiseen ja mikä ei palauta. Urheilija oppii ymmärtämään paremmin itseään.
Vaikuttavia asioita luonnollisesti useita: Ikä ja sukupuoli, opiskelu, työ-elämä, parisuhde, lapset yms. asiat joihin kaikkien autonominen hermosto reagoi erilailla.

Palautumisen mittaus ja seuranta, ennalta ehkäisee ylikuormittumisesta aiheutuvia sairauksia ja loukkaantumisia. Näistä mittauksista on hyötyä urheilijalle, joukkueelle ja seuralla.

Harjoituskuormituksen mittauksella saadaan tietoa joukkue ja yksilön tarkkuudella kuinka kuormittava harjoituksen/pelin rasitus vaste on. Onko harjoitus onnistunut suunnitellun kuormittavuuden suhteen ja onko eroja eri urheilijoiden suhteen ja mistä ne johtuvat?

Mittauksien ja testien merkitys valmennuksessa

Testauksien ja mittausten merkitys valmennustoiminnassa on järkevää ja urheilijan nousujohteisuuden ja urakehityksen vuoksi erittäin tärkeää. Lisäksi on muistettava, että kaikki ovat yksilöllisiä ja henkilökohtainen seuranta ja sitä kautta kehittyminen ovat avainasioita. Testit ja mittaukset eivät saa olla missään tapauksessa itsetarkoitus, vaan niiden tulee toimia pohjana ja tukena antamaan suuntaviivoja ja kehittymistä valmennustoiminnassa.
Valmennuksessa on tärkeää nousujohteisuus ja se, että niin joukkue kuin yksilötkin kehittyvät eteenpäin. Valmentajan ja urheilijan on koettava testi yhteistä päämäärää, urheilijan menestystä palvelevaksi tekijäksi.

Fysiikan osalta eri lajien lajianalyysit kertovat, mitkä ovat urheilijan fyysisten ominaisuuksien painopisteet harjoittelussa. Kun tämä otetaan huomioon jo juniori – ikäisen fyysisessä harjoittelussa, saamme entistä nopeampia ja kestävämpiä urheilijoita.

Testaamalla urheilijan säännöllisesti, saadaan pidempi aikainen seuranta, joka antaa valmennuksellista tietoa ja pohjaa kehittää kyseistä urheilijaa vuosittain eteenpäin, sekä kehittää urheilijaa mahdollisimman hyvin.

Testaukset olisi syytä pyrkiä vakioimaan, jolloin kauden ja eri vuosien testit olisivat verrattavissa toisiinsa, ja voidaan tarkastella optimaalisesti urheilijan kehittymistä ja nousujohteisuutta.

Testit olisi hyvä tehdä säännöllisesti kaksi - neljä kertaa vuoden aikana, jolloin seuranta pysyy tarpeeksi hyvänä valmentajalle ja urheilijalle. Testien tärkeys korostuu ennen kaikkea silloin, kun testejä on tehty jo useamman vuoden ajan.

Testit voi tehdä joka ikäryhmälle, tytöille, pojille, naisille ja miehille, piirisarjassa tai mestaruussarjassa urheileville.

AIKASYKE Ky • Mälkiäntie 21, 53300 Lappeenranta • 0103 400 900
Kaakon Nettipalvelu Oy