Palautuminen

PALAUTUMISEN MITTAAMINEN/SEURAAMINEN SEKÄ YLI- JA ALIHARJOITTELUN EHKÄISY 

PIKAPALAUTUSTESTI on joukkueille tarkoitettu helppo ja nopea keino selvittää palautumisen taso yksilö –ja ryhmätasolla. Mahdollistaa yksilöllisen kuormituksen huomioimisen.

Tarkemman palautumistilan testaus toteutetaan analysoimalla yön aikaista syketietoa urheilijoilta. Palautumisen analyysiä voidaan hyödyntää harjoittelun suunnittelussa sekä ylikuntotilojen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyssä.
Huippusuoritus voidaan saavuttaa vain kovalla harjoittelulla yhdistettynä riittävään palautumiseen. Suorituksen maksimoinnissa yliharjoittelun riski on todella suuri. Oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan on haaste, jossa tarkka ja objektiivinen tieto kehon tilasta on äärimmäisen tärkeää valmentajalle ja urheilijalle.

PALAUTUMISEN YÖNAIKAINEN MITTAUS 

Palautumistesti perustuu yön aikaiseen syke ja sykevälivaihtelun analysointiin. Antaa helposti ymmärrettävää tietoa urheilijan palautumisen tasosta.

HYÖDYNTÄMINEN

Palautumisen mittaaminen on huippu-urheilussa tärkeää ylikuntotilojen ja loukkaantumisten välttämiseksi. Suurin haaste etenkin joukkueurheilussa on koko joukkueen palautumisen tason seuraaminen, kun jokaiseen urheilijaan käytettävissä oleva aika on rajallinen.
Pikapalautumistestin avulla voidaan mitata pelaajien palautumisen tasoa ja valmiutta harjoitella. Mittaaminen, mittausten analysointi ja palauteraportin tekeminen kestää n. 5 minuuttia riippumatta pelaajien määrästä.

• Mittaa koko joukkueen palautumisen taso.
• Mahdollistaa tarkentaa harjoitusohjelmia vastaamaan jokaisen pelaajan henkilökohtaista palautumisen tasoa.
• Poimi testin avulla ne pelaajat joiden palautumisen taso on syytä varmistaa yöpalautumistestin avulla.

AIKASYKE Ky • Mälkiäntie 21, 53300 Lappeenranta • 0103 400 900
Kaakon Nettipalvelu Oy