24 / 7 mittaus perustuu sydämen sykevälimittaukseen.
Sykevariaation kautta saadaan luotettavaa tietoa kehontilasta.

Keskeisimmät hyödyt mm:

 • Urheilijan tietoisuus itsestään lisääntyy -> urheilijan itseohjautuvuus paranee
 • Ylikuormituksesta johtuvien sairauksien ja loukkaantumisten väheneminen
 • Yksilölliset erot ja niiden mahdolliset syyt
 • Mittaus 24/7 ->tarkempi kuormituksen ja palautumisen seuranta
 • Palauttavien harjoitusten kuormituksen seuranta -> oikea harjoitusvaste
 • Yönaikainen palautumisen mittaus -> riittävän pitkä ja häiriötön aika antamaan luotettavaa tietoa palautumisesta.
 • Harjoittelun suunnittelun, vuorokausi ja unirytmin huomioiminen
 • Harjoittelun optimointi -> superkompensaatio
 • Matkustuksen vaikutus -> negatiivisten vaikutuksien minimoiminen


Sykeanalyysimenetelmän avulla sydämen sykevälimittausta analysoimalla pystytään tuottamaan tarkkaa ja monipuolista tietoa kehon toiminnoista.

Sykevälissä ja sen vaihtelussa on sisäänrakennettu erittäin paljon tietoa ihmisen fysiologiasta, sillä juuri joukko kehon toimintoja on suoraan tai epäsuoraan yhteydessä sydämen toiminnan säätelyyn.

Sydämen syke on harvoin tasainen, koska elimistön sopeutuminen erilaisiin tilanteisiin näkyy sydämen sykkeessä erilaisina mikro- ja makroskooppisina reaktioina ja vaihteluina.

Esimerkiksi seuraavat reaktiot ja toiminnot ovat yhteydessä sykevälissä tapahtuviin muutoksiin:

 • Sisään – ja uloshengitys, hengityksen säätely
 • Hormonaaliset reaktiot
 • Metaboliset prosessit
 • Autonomisen hermoston reaktiot ja toimintatilat
 • Fyysinen aktiivisuus ja liikunta, liikunnasta palautuminen
 • Liikkeet ja asennon muutokset
 • Havaintotoiminnot ja psyykkinen kuormitus
 • Stressireaktiot ja rentoutuminen, tunnereaktiot
AIKASYKE Ky • Mälkiäntie 21, 53300 Lappeenranta • 040 737 7567
Kaakon Nettipalvelu Oy