Osaksi työssäjaksamista edistävää toimintaa

Aikasyke valmennusprosessi:

1) Yhteinen aloitusinfo, alustus ja prosessin kuvaus mitä, miten ja miksi 
-> joustava arjen lomassa
-> henkilökohtaiset Firstbeat Life -mittaukset
-> henkilökohtaiset valmennuskeskustelut
-> Tavoitteen asettelu

2) Ryhmä– ja henkilökohtaiset valmennuskeskustelut
-> itsensä johtaminen
-> miten johdat omaa hyvinvointiasi

3) Ryhmä– ja henkilökohtaiset valmennuskeskustelut
-> fyysinen ja henkinen itsetuntemus

4) Mahdollinen yhteispalaveri + jatkotyöstö
-> yhteenveto prosessista
-> yhteistyön arvojen työstäminen

Saatavia hyötyjä ja mittausten sijoittuminen mm:
-> yksilön ja ryhmän alkutilanteen selvittäminen (lähtötaso)
-> vaikuttavuuden arviointi

Mitattu tieto auttaa kohdentamaan tarvittavia toimenpiteitä, niin yksilön kuin ryhmänkin osalle. Mittausten ja valmennuksien sekä toimenpiteiden vaikutuksen selvittäminen ja jatkotoimenpiteiden tarkentaminen. Mitattu tieto koko projektin vaikutuksista, niin yksilön kuin osallistuvan ryhmän osalta.

Mittaukseen sisältyy: Mittalaitteet, elektrodit, lisenssi Firstbeat Life -sovellukseen, seuranta, henkilö- ja ryhmäkohtaiset valmennuskeskustelut sekä anonyymi ryhmäraportointi sekä projektin yhteenvetoraportti.

AIKASYKE Ky • Mälkiäntie 21, 53300 Lappeenranta • 040 737 7567
Kaakon Nettipalvelu Oy